Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

Toreby Sejlklub

transp.gif


Mad for mænd + damer

Fredag den 15. marts fra klokken 17.30. Damerne møder 18.30.

Mad for mænd” finder sted fredag den 15. marts fra klokken 17.30 i klubhuset.

Denne sidste gang er damerne velkomne fra klokken 18.30.
Der er tilmeldingsliste i klubhuset.  Som sædvanligt vil, prisen være i nærheden af 50 kr +/- pr. person. Menuen afhænger, af antal tilmeldte, og hvilke råvarer, det er muligt at få fat på, til en rimelig pris.

Man er velkommen til at komme med forslag og ønsker. 
Kom til en hyggelig aften. Du skal selv medbringe drikkevarer, og godt humør.

Hvis der er noget du er i tvivl om, kan du ringe til Vagn, tlf. 21702235, eller H.C.

DSC03846.JPG


Ordinær generalforsamling

Toreby Sejlklub Afholder ordinær generalforsamling i klubhuset 26. februar fra klokken 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

a) Optælling af fuldmagter

3. Bestyrelsens beretning for 2018

4. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter

6. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at § 3.1 i vedtægterne udgår.

(§ 3.1 Foreningen er optaget som medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet denne organisations

love og bestemmelser)

7. Valg på ulige år: a) Kasserer Karsten Pagh – modtager genvalg

b) 2 bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Lundvaldt – modtager genvalg

Palle Tørnqvist – modtager genvalg

c) 1 suppleant:

Jørn Christensen – modtager genvalg

8. Valg af 2 revisorer: Bo Pedersen – modtager genvalg

Finn Jørgensen – modtager genvalg

1 revisorsuppleant:

Niels-Erik Brage – modtager genvalg

9. Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

Hent som pdf - i nyt vindue

Regnskabet er fremlagt i klubhuset og hos fiskerne.


Gule ærter og auktion

Fredag, 8. februar 18.30 (tilmelding).

DSC05773.JPG

Arkivfoto: Hans Lund.


Mad for mænd

Torsdag, 17. januar 17.00 i klubhuset (tilmelding).

mad-for-maend-arkiv.jpg

Der er tilmeldingsliste i klubhuset, som sædvanligt vil prisen være i nærheden af 50 kr +/- pr. person
Menuen afhænger af antal tilmeldte, og hvilke råvarer, det er muligt at få fat på, til en rimelig pris.
Man er velkommen til at komme med forslag og ønsker.
Kom til en hyggelig aften, du skal selv medbringe drikkevarer, og godt humør.
Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du ringe til Vagn, tlf. 21702235, eller H.C.